Mer bilder?
BILDVISNINGAR
Bildvisningar genomförs som föredrag eller kåserier till bilder.
Torleif Halvorsen
En bildvisning tar normalt 45-60 minuter. All erforderlig utrustning har jag vid behov med mig.
Copyright Torleif Halvorsen