Mer bilder?
FOTO och FILM från ovan
med kameraförsedd drönare
Transportstyrelsens tillstånd SWEpzi91dfh7vx7l  för flyg med obemannat luftfartyg. Drönarkort kategori A2. Ansvarsförsäkring via Svedea AB
Copyright Torleif Halvorsen
Kolla även under fliken FÖRETAG!
klicka på bilden för att se den större!