Mer bilder?
På resa i Norden
Kåseri till bilder från Norden, en tripp på 45-60 minuter, som avslutas med ett kort bildspel med musik, där du känner igen dig i hemmamarkerna. Borta bra men hemma bäst!
Följ med:
Copyright Torleif Halvorsen